Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi thường gặp

Khi xây dựng một website mới cần chuẩn bị những gì?

 
Trước khi xây dựng một website mới, bạn cần chuẩn bị các thông tin: 
  • Mục đích xây dựng website.
  • Đối tượng phục vụ.
  • Mức chi phí dự trù.
  • Các chức năng dự kiến.
  • Các thông tin dự kiến sẽ đăng tải.
  • Đặt tên cho website của bạn. Tên miền là địa chỉ của website cũng giống như địa chỉ nhà của bạn. Tên miền bạn có thể tự chọn theo sở thích tuy nhiên nên tránh những tên miền quá dài sẽ khiến người dùng khó nhớ địa chỉ web của bạn.