sản phẩm

sản phẩm

Phần Mềm Quản Lý Vùng Nguyên Liệu NM Đường, Thuốc Lá, Cao Su, Cafe

Phần mềm quản lý vùng nguyên liệu D-MORM là giải pháp tổng thể, xây dựng một quy trình khép kín cho giải pháp quản lý vùng nguyên liệu. 
Giúp cho doanh nghiệp cải thiện công sức, thời gian, chi phí trong công tác quản lý vùng nguyên liệu. PM có thể quản lý vùng nguyên liệu: Mía đường, thuốc lá, cafe, cao su
 
Chức năng phần mềm
1. Quản lý hợp đồng
2. Quản lý đầu tư
3. Quản lý chăm sóc
4. Quản lý vận chuyển
5. Quản lý thu hoạch
6. Quản lý thanh toán
7. Quản lý vùng nguyên liệu trên bản đồ số