tuyển sinh

tuyển sinh

Developers (C#, C language, OOP)

Developers (C#, C language, OOP)

Developers (C#, C language, OOP)

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm tại Hà Nội năm 2017

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh phần mềm tại ...

Thiết lập mối quan hệ, tìm hiểu nhu cầu và xác định vấn đề của khách hàng (Phần lớn khách ...

Kỹ Sư Lập Trình Phần Mềm Mobile và Web

Kỹ Sư Lập Trình Phần Mềm Mobile và Web

Tham gia các dự án lập trình ứng dụng iOS/Android/Windows và xây dựng server backend cho c...