Phần mềm quản lý vùng nguyên liệu DAMS

Phần mềm quản lý vùng nguyên liệu DAMS là giải pháp tổng thể, xây dựng một quy trình khép kín cho giải pháp quản lý vùng nguyên liệu. 

Giúp cho doanh nghiệp cải thiện công sức, thời gian, chi phí, tránh thất thoát trong công tác quản lý vùng nguyên liệu. PM có thể quản lý vùng nguyên liệu: Mía đường, thuốc lá, cafe, cao su...

Chức năng phần mềm:

1. Quản lý hợp đồng

2. Quản lý đầu tư

3. Quản lý chăm sóc

4. Quản lý vận chuyển

5. Quản lý thu hoạch

6. Quản lý thanh toán

7. Quản lý vùng nguyên liệu trên bản đồ số

 

 

 

MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH TRONG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÙNG NGUYÊN LIỆU

 

 

                                     GIAO DIỆN NHẬP LIỆU

 

 

Giúp quản lý nguyên liệu đầu tư, giá mía đầu tư, hợp đồng đầu tư và đặc biệt có 

thể tính toán luôn được sản lượng thu được sau khi trồng mía để tránh thất thoát.

 

 

                                                           GIAO DIỆN QUẢN LÝ DIỆN TÍCH                           

 

            Giúp cho các nhà nhà đầu tư quản lý chặt chẽ diện tích, báo cáo diện tích tiết kiệm

thời gian, công nợ, in - xuất báo cáo ra file excel - worddễ dàng, nhanh chóng.

           

                                  

                                                                                                                                                    

 

                             GIAO DIỆN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

 

 

Giúp quản lý đầu tư nguyên liệu đầu vào, báo cáo đầu tư, in - xuất báo cáo ra file

excel - word dễ dàng, nhanh chóng.

                               

 

                 GIAO DIỆN THU HOẠCH                              

 

                 Phần mềm sẽ báo ngày thu hoạch, kiểm soát, báo cáo sản lượng thu hoạch, in

 phiếu thu hoạch... tránh thất thoát và tốn thời gian, in-xuất báo cáo ra file

excel-word dễ dàng, nhanh chóng.

 

                  

 

 

                           

                                             GIAO DIỆN BẢN ĐỒ

 

 

Phần mềm này giúp hiển thị được vùng nguyên liệu trên bản đồ..

 

Sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi

THÔNG TIN HỖ TRỢ