Hệ thống dự báo sạt lở DATCOM

 

Sạt lở do mưa lớn là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở Việt Nam, gây ra nhiều vụ thương tích cho người và thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, mạng lưới giao thông. Do đó, việc đầu tư vào các biện pháp giảm thiểu sự cố dạng này là một vấn đề ưu tiên đối với Chính quyền các tỉnh thành tại Việt Nam.

 

hệ thống có thể thực hiện các mô phỏng chi tiết và cung cấp dự báo cơ sở theo từng giờ trong khu vực cảnh báo có nguy cơ sạt lở. Điều này cho phép Trung tâm Cảnh báo thiên tai đưa ra cảnh báo tới các khu vực bị đe dọa trước khi xảy ra lở đất, giúp giảm thiệt hại tiềm tàng

 

Hệ thống dự báo sạt lở đất của DATCOM bao gồm một nền tảng chia sẻ với các chức năng như tích hợp dữ liệu, dự đoán và cảnh báo sớm, cùng các môđun thiên tai chuyên biệt cho các thảm hoạ cụ thể như sạt lở đất, lũ lụt và động đất.

 

Các môđun hoặc chức năng thiên tai có thể được lựa chọn riêng theo yêu cầu của địa phương. Một số môđun thiên tai có thể được kết hợp để dự đoán nhiều loại thiên tai cùng một lúc.

 

Hệ thống dự báo sạt lở đất thực hiện mô phỏng dựa trên dữ liệu khí tượng học (lượng mưa quan sát được và lượng mưa dự báo), dữ liệu địa hình (giá trị độ cao, mục đích sử dụng đất) và dữ liệu đất (độ sâu của đất, tính dẫn nước, độ rỗng, lực kết dính), cho phép dự đoán mức độ nguy hiểm lở đất.

 

 

 

Sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi

THÔNG TIN HỖ TRỢ