Phần mềm quản lý nhân sự

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ?

Cung cấp giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương.

Các Tính Năng Phần Mềm:

 1. Hồ sơ nhân sự

 2. Quản lý phép, chấm công 

 3. Tiền lương, thưởng, bảo hiểm, thuế TNCN

 4. Bảo hiểm xã hội

 5. Tuyển dụng

 6. Đào tạo

 7. Đánh giá

 8. Cấp phát CCDC

 9. Kết nối trực tiếp và máy chấm công vân tay hay thẻ từ

 10. Quản trị hệ thống

Và các phân hệ, chức năng mở rộng khác theo yêu cầu như:

- Các chức năng hỗ trợ: cảnh báo hết hạn hợp đồng, gởi mail đăng ký làm việc thêm giờ , mail thông báo đi trễ, về sớm, mail thông báo cơm hằng ngày, mail phiếu lương có bảo mật bằng mật khẩu, thư mời làm việc,...

- Các chức năng online theo yêu cầu: quản lý phép online eLeave, đánh giá online eAppraisal, trang thông tin cá nhân, ... 

Phần mềm quản lý nhân sự DC.HR-Human Resource Infomation System không chỉ đơn giản là quản lý hồ sơ nhân viên cơ bản mà là một giải pháp quản lý tổng thể nguồn nhân lực đáp ứng cho nhiều loại hình doanh nghiệp từ phần mềm đóng gói cơ bản đến sản phẩm theo yêu cầu đáp ứng theo ngành thương mại dịch vụ, sản xuất, bán lẽ, tập đoàn,…      

 

Sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi

THÔNG TIN HỖ TRỢ