Giải pháp khí tượng thủy văn - Phần mềm Datacenter


 

  

 

GIẢI PHÁP KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN -  PHẦN MỀM DATACENTER

  

Là xây dựng một hệ thống giải pháp tổng thể chuyên nghiệp, đáp ứng việc thu thập dữ liệu đo mưa, đo mực nước, đo gió… từ các trạm quan trắc thu thập thông tin và gửi dữ liệu về trung tâm thông qua phương thức giao tiếp mạng 3G. Hệ thống cho phép các trạm quan trắc gửi thông tin về trung tâm theo thời gian thực hoặc gửi ngắt quãng trong khoảng thời gian do người điều hành định nghĩa.

 

Tại mỗi trạm quan trắc sẽ có một thiết bị trung tâm thực hiện công tác thu thập dữ liệu từ các thiết bị đo mưa (dạng xung), đo mực nước (thông qua áp suất). Từ đó, dữ liệu đo được luân chuyển liên tiếp về hệ thống trung tâm (Datacenter-DC). Hệ thống trung tâm sẽ lưu lại dữ liệu quan trắc chính xác tới từng giây. Đồng thời, tại thời điểm quan trắc dữ liệu quan trắc được sẽ được hiển thị trực tiếp tới người dùng thông qua trình duyệt Web, điện thoại di động, và các thiết bị ngoại vi phục vụ công tác hiển thị khác.

 

 

    DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ GIAO DIỆN TRONG PHẦN MỀM DATACENTER

 

  

 

 

 

 

 

 

Sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi

THÔNG TIN HỖ TRỢ