SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Tổng quan về sản phẩm & dịch vụ của datcom

Với xu hướng công nghiệp 4.0 hiện nay trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Công ty cổ phần Sáng Tạo và Truyền Thông DATCOM đã đưa ra nhiều ý tưởng và mục tiêu lớn trên nên tảng CNTT để phát triển ra nhiều phần mềm ứng dụng vào cuộc sống nhằm hướng đến mục tiêu tạo ra môi trường, điều kiện làm việc hiên đại, chuyên nghiệp và hiệu quả. Ngoài ra, Công ty cổ phần Sáng Tạo và Truyền Thông Datcom còn cung cấp các mặt hàng đặc sản nông sản để xuất khẩu ra các thị trường quốc tế thông qua công ty con là Công ty Cổ Phần Ameii Việt Nam.

S
img

GIẢI PHÁP KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN - PHẦN MỀM DATACENTER

Là giải pháp xây dựng một hệ thống tổng thể chuyên nghiệp khí tượng thủy văn đáp ứng cho việc thu thập dữ liêu đo mưa, đo mực nước, đo gió....

img

GIẢI PHÁP KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN - PHẦN MỀM DATACENTER

Là giải pháp xây dựng một hệ thống tổng thể chuyên nghiệp khí tượng thủy văn đáp ứng cho việc thu thập dữ liêu đo mưa, đo mực nước, đo gió....

img

Xuất nhập khẩu

Công ty CP Sáng tạo & Truyền thông DATCOM xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam thông qua công ty con là Công ty CP AMEII VIETNAM.

img

Úng dụng di động

Dữ liệu đang cập nhật

img

Xây dựng thiết kế website

Dữ liệu đang cập nhật

img

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự cung cấp giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương.

12>